Etiketler: ahilik

0

Ahilikte Mesleki Dayanışma ve İşbirliği

Ahilikte Mesleki Dayanışma ve İşbirliği Ahiler devrin elit tabakasından ve cemiyetin en iyi yetişmiş kişilerinden oluşmaktaydı. Davranışı, sanat anlayışı, milli ve manevi değerlere duyarlılığı ve dünya görüşü bakımından Ahilerin hem devlet nazarındaki yerleri hem...

0

Ahilikte Fütüvvet Kuralları

Ahilikte Fütüvvet Kuralları Ahi ahlâkını meydana getiren fütüvvet kuralları şunlardır: 1-İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak, 2-İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak, 3-Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, 4-Sözünü bilmek, sözünde durmak, 5-Hizmette ayrım...

0

Ahilikte Açık ve Kapalı Tutulması Gerekenler

Ahilikte Açık ve Kapalı Tutulması Gerekenler Açık olanlar: 1-Elini açık tut : Cömert olmak, düşkünlere yardım etmek için, 2-Kapını açık tut : Konuksever ve misafirperver olmak için, 3-Sofranı açık tut : Yoksullara, yemek yedirmek,...

0

Ahilik Nedir?

Ahilik Nedir? “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda dil bilimcileri arasında görüş birliği yoktur. “Ahi” kelimesi, Arapça “kardeş” anlamına gelmektedir. Terim olarak Ahilik ise, XIII. yüzyılın ilkyarısından XIX . yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve...

0

Ahilik Döneminde Tüketici Hakları

Ahilik Döneminde Tüketici Hakları Sosyo-ekonomik ve tarihi bir kurum olan Ahilik teşkilatı Türk-İslam kültür ve medeniyetinin oluşturulmasında ve bilahare Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. Ahilik teşkilatının Anadolu Selçukluları ve Osmanlı...

0

Ahiliğin Etkileri

Ahiliğin Etkileri Ehliyet ve liyakat esas alınarak Milletimizin teşkilatçılık kabiliyeti uygulama alanına konulmuştur. Kendi içerisinde ehil olanların seçildiği bir sistem, yeni bir yönetim modeli uygulanmıştır. Ahilik sistemi, insanları ötekileştirmeden bir dayanışma ve kardeşlik modeli...